Φωτογραφίες
  • Accueil / 
  • ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Οι δραστηριότητές μας

Το Επιμελητήριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας. Έτσι αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης ορισμένων εκδηλώσεων :

Κύρους :
 Ετήσιο δείπνο για διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων

Τεχνικών θεμάτων και πληροφόρησης:
 Διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων
 Οργάνωση γευμάτων εργασίας.

Συμβάλλει επίσης στα εξής :
 Ανάπτυξη επαφών.
 Επικοινωνία με τον τύπο, διαφημιστικές εκστρατείες.

 

Οι εκδηλώσεις μας

< February 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

© 2017 CCI FRANCE GRÈCE