Φωτογραφίες
  • Accueil / 
  • ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Τα Προνόμια

Η κάρτα Privilège («Προνομιακή κάρτα»), μια υπηρεσία που προσφέρεται αποκλειστικά στα μέλη μας.

Σας επιτρέπει να επωφελείστε από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εταίροι μας.

Κατά τη διάρκεια διαμονής στη Γαλλία, δικαιούστε τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται από τον Οδηγό και στην ιστοσελίδα www.uccife.org.

http://www.uccife.org/

Οι εκδηλώσεις μας

< February 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

© 2017 CCI FRANCE GRÈCE