Φωτογραφίες
  • Accueil / 
  • ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Tα Μέλη μας

 

To Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο απαριθμεί σήμερα 500 μέλη περίπου, οι δραστηριότητες των οποίων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων :

 Αεροναυτική
 Μεσιτικά γραφεία
 Τρόφιμα
 Ασφάλειες
 Δικηγορικά και Συμβολαιογραφικά γραφεία
 Τράπεζες
 Δημόσια έργα και κατασκευές
 Ποτά
 Συμβουλευτικά και μελετητικά γραφεία
 Διανομή
 Οικιακές συσκευές
 Ενέργεια
 Διδασκαλία και μεταφραστικές υπηρεσίες
 Ιατρικός, παραϊατρικός, ηλεκτρικός, μηχανικός και στρατιωτικός εξοπλισμός
 Εκθέσεις
 Ξενοδοχειακές μονάδες
 Βιομηχανία χημικών και Υφαντουργίας
 Πληροφορική
 Σύμβουλοι Μηχανικοί
 Κατασκευαστικά υλικά και πρώτες ύλες
 Μέταλλα
 Έπιπλα
 Τύπος και εκδόσεις
 Παροχή υπηρεσιών
 Διαφήμιση
 Γεωργική παραγωγή
 Εστίαση
 Καπνά
 Τηλεπικοινωνίες
 Τουρισμός
 Μεταφορές και μετακομίσεις, αερομεταφορές
 Ταξίδια

Οι εκδηλώσεις μας

< February 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

© 2017 CCI FRANCE GRÈCE