Φωτογραφίες

Φορολογική Επιτροπή

Παρόν στις φορολογικές εξελίξεις το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει συστήσει Φορολογική Επιτροπή αποτελούμενη από νομικούς και ορκωτούς ελεγκτές, μέλη του Επιμελητηρίου, ειδικευμένους σε θέματα φορολογίας.

H Φορολογική Επιτροπή αποτελείται από τους: 

-Ιωάννης Βαρότσος, Βαρότσος & Συνεργάτες

-Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

-Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Καραγκούνης & Συνεργάτες

-Θεόδωρος Κιντής, Mazars

-Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος

-Ασπασία Μάλλιου, Ποταμίτης - Βεκρής

-Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες

-Ιωάννης Σταυρόπουλος, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες

-Eric Tourret, ΕΥ

-Θεόδωρος Φορτσάκης, Φορτσάκης-Διακόπουλος-Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες

-Αγγελική Χριστοφορίδου, Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες

Από της συστάσεως της, το Νοέμβριο του 2013, η Φορολογική Επιτροπή έχει διοργανώσει τρεις ημερίδες και ένα γεύμα με συζήτηση. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά, παρακολουθεί τις εξελίξεις της φορολογίας των επιχειρήσεων και προετοιμάζει τις επόμενες εκδηλώσεις.

Tα μέλη της Επιτροπής θα θέτουν στη διάθεση των μελών του Επιμελητηρίου την ηλεκτρονική ενημέρωση τους (newsletter) με θέματα επικαιρότητας για τη φορολογία των επιχειρήσεων.

Η εταιρεία EY, μέλος του Επιμελητηρίου, δημοσίευσε το «Transfer Pricing Alert» Απριλίου με θέμα «Σχέδιο Υπουργικής απόφασης περιορίζει τις διασυνοριακές συναλλαγές που υπάγονται στη νέα παρακράτηση φόρου 26%». Διαβάστε το εδώ.

Η Δικηγόρος Μαρία Γκούτσιου από την εταιρεία Δρυλλεράκης & Συνεργάτες, μέλος του Επιμελητηρίου,  μας ενημερώνει για τον Ν. 4337/2015 σύμφωνα με τον οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 56 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας το οποίο προέβλεπε τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής και μη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Διαβάστε το εδώ.

Οι εκδηλώσεις μας

< February 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

© 2017 CCI FRANCE GRÈCE