Γνωριμία με την Ελληνική αγοράΤο Ελληνο Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας
:

 είτε έχετε έδρα στη Γαλλία και αναζητάτε δυνατότητες εξαγωγής προς την Ελλάδα
 είτε δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα και αναζητάτε επαφές στη Γαλλία και/ή στην Ελλάδα

Σας στηρίζει καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου σας με την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με άξονα την επιτυχία της εγκατάστασής σας στην Ελλάδα

Το Επιμελητήριο εφαρμόζει πολιτική διαφάνειας και δημοσιεύει το κόστος των υπηρεσιών του προκειμένου να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες του.

Βάσεις δεδομένων και προνομιακές επαφές

 Ελληνικές επιχειρήσεις :

Η βάση δεδομένων των ελληνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει εμπορικής φύσεως πληροφορίες για τις περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς σας πληροφορεί σύμφωνα με διαφοροποιημένα κριτήρια (κύκλος εργασιών, ειδικότητα, κλπ.) και σας επιτρέπει:

 Να ορίσετε την πελατεία – στόχο σας και τους προμηθευτές σας
 Να αναπτύξετε δράσεις τύπου direct marketing
 Να γνωρίσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό

Διατίθεται σε έντυπη μορφή.
Τιμή: 80,00 € / κατάλογο + 0,20 € / επιχείρηση.

 Γαλλικές επιχειρήσεις:


Το Κompass είναι μια βάση δεδομένων σε μορφή CD που περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις εισαγωγών και εξαγωγών στη Γαλλία.

Χαρακτηρίζεται από δυο μείζονα πλεονεκτήματα:
 
Ετήσια ενημέρωση
Πληρότητα των πληροφοριών (με την καταχώρηση 9500 προϊόντων)

Το CD export σας επιτρέπει:
 να αυξήσετε τις εξαγωγές σας προσδιορίζοντας τους δυνητικούς σας πελάτες στη Γαλλία.
 να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα σας εισάγοντας στις καλύτερες τιμές. να στοχεύσετε την έρευνά σας σύμφωνα με διάφορα κριτήρια (κύκλο εργασιών, επαγγελματικό τομέα, κλπ.).

Τιμή: 25,00 € / κατάλογο + 0,90 € / επιχείρηση.

Η Επετηρίδα των μελών του Επιμελητηρίου:

Ο κατάλογος των μελών του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου αποτελεί αναμφισβήτητα το κλειδί της εμπορικής σας επιτυχίας στην Ελλάδα.

Πάνω από 500 γαλλικές και ελληνικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου είναι καταχωρημένες στον κατάλογο αυτό, ενώ αντιπροσωπεύονται όλοι οι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας.

Διατίθεται ο κατάλογος μας και σε μορφή ετικετών για τις ταχυδρομικές σας αποστολές.

Σας συνιστούμε την Επετηρίδα μας, η οποία αποτελεί μια απαραίτητη συμπληρωματική πηγή πληροφόρησης.

Τιμή: 40,00 € για την Ελλάδα  / 70,00 € για αποστολή στη Γαλλία.

Συνδρομή στην ίδρυση επιχειρήσεων

Προσωρινή συνδρομή για την ίδρυση επιχειρήσεων : 600€ / Μήνα

Έρευνα αγοράς :

Το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει, κατόπιν αίτησης, έρευνες αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς εντός δυο έως τεσσάρων μηνών, ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητας της ζητούμενης έρευνας.

Δελτίο ταυτότητας :

Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το προφίλ των πελατών σας και να τους γνωρίσετε καλύτερα, με σκοπό τη διευκόλυνση των επαγγελματικών σας σχέσεων μαζί τους.

Περιγραφή :

Το δελτίο ταυτότητας περιλαμβάνει:
 επωνυμία
 διεύθυνση και τηλέφωνα της επιχείρησης
 ημερομηνία ίδρυσης και αρ. καταχώρησης στο εμπορικό μητρώο
 δραστηριότητες
 μέλη του διοικητικού συμβουλίου
 προσωπικό
 εταιρικό κεφάλαιο
 κύκλο εργασιών
 συνεργαζόμενες τράπεζες
 οικονομικά μέσα
 φήμη
 δεσμεύσεις

Τιμή: 300,00€
Απαιτούμενος χρόνος: από 10 έως 15 μέρες

Είσπραξη απαιτήσεων / διαφορές :

Πρόκειται για υπηρεσία που προσφέρεται στις γαλλικές επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίσουν δυσκολίες είσπραξης απαιτήσεων.

Περιγραφή:

 Επαφή με την ελληνική επιχείρηση
 Υπενθυμίσεις
 Έκθεση αναφοράς

Έξοδα κατάρτισης φακέλου 500,00 €

Πρακτική, νομική και φορολογική υποστήριξη:

Βασική αρχή :

Υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικαστικών ενεργειών και διαβημάτων των γαλλικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.

Περιγραφή :

 Συνοδεία από διερμηνέα της αποστολής έρευνας αγοράς.

Τιμή ανά ημέρα: 450,00 €
Τιμή ανά ώρα: 110,00 €

 Διερμηνεία: τιμή 450,00 € ανά ημέρα
 Μετάφραση: τιμή 30,00 € ανά σελίδα
 Γραμματειακή υποστήριξη: τιμή 50,00 € ανά ώρα

Το Επιμελητήριο μπορεί να σας προτείνει επαφές με δικηγόρους εξειδικευμένους στο Διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Ανάκτηση του ΦΠΑ :

Το Επιμελητήριο μπορεί να σας προσφέρει την υπηρεσία αυτή, πάντα σε συνεργασία με εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή γραφεία.

Πρακτικές διευκολύνσεις :

Υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικαστικών ενεργειών και διαβημάτων των γαλλικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.

 Συνοδεία από διερμηνέα
 Μετάφραση
 Γραμματειακή υποστήριξη

Οι εκδηλώσεις μας

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

  • Aiglon
  • Air France
  • Air liquide
  • Aktor
  • Coface
  • ERNST & YOUNG
  • Edenred
  • Eurobank
  • Gefyra
  • Groupama
  • Karagounis
  • Lafarge
  • Novotel Athens
  • Pernod Ricard
  • Rafale
  • Sanofi
  • Schneider
  • Servier Pantone
  • Sofitel Airport
  • Thales
  • Vassardanis
  • Vinci
  • Viohalco

Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ

Σίνα 31, 106 80 Αθήνα

Τηλ: 210.362.55.16/45

Fax:.210.363.81.06

E-Mail: ccifhel@ccifhel.org.gr  

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

© 2018 CCI FRANCE GRÈCE