Φωτογραφίες

Προώθηση πριν και κατά...

Προώθηση πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Προώθηση στο συγκεκριμένο κλάδο
 Μελέτη και υλοποίηση μιας εκστρατείας ανακοινώσεων στον ελληνικό επαγγελματικό τύπο.

Τιμή : βάσει εκτίμησης.

Οι εκδηλώσεις μας

< February 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

© 2017 CCI FRANCE GRÈCE