Φωτογραφίες
  • Accueil / 
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διάφοροι τρόποι εγκατάστασης

1. Διορισμός ενός εμπορικού αντιπροσώπου για την ελληνική επικράτεια που θα διαθέτει το προϊόν στην τοπική αγορά και ο οποίος συνήθως αμείβεται μέσω προμήθειας.

2. Διορισμός ενός εισαγωγέα/διανομέα στην ελληνική αγορά ο οποίος εισάγει για λογαριασμό του το προϊόν και ελέγχει ο ίδιος την πώληση και τη διανομή.

3. Δημιουργία ενός υποκαταστήματος ή μιας θυγατρικής στην ελληνική επικράτεια που εισάγει το προϊόν στην Ελλάδα, χειρίζεται το απόθεμα, τις πωλήσεις και την προώθηση του προϊόντος.

 Σύσταση υποκαταστήματος:
Με τον τρόπο αυτό, η αλλοδαπή εταιρία μπορεί να δρα για δικό της λογαριασμό στην Ελλάδα. Η νομική προσωπικότητα της εταιρίας στην χώρα προέλευσής της αναγνωρίζεται πλήρως.

 Σύσταση εμπορικής θυγατρικής:
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα μπορούν να δημιουργήσουν μια μόνιμη δομή στη χώρα: μια θυγατρική. Κατ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η διείσδυση στην αγορά δεδομένου ότι η θυγατρική δημιουργείται με βάση την ελληνική νομοθεσία και λαμβάνει κάποια από τις ισχύουσες νομικές μορφές στη χώρα.

Οι εκδηλώσεις μας

< February 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

© 2017 CCI FRANCE GRÈCE