Φωτογραφίες

Εισαγωγές-Εξαγωγές

 Τελωνεία και ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Από την 1η Ιανουαρίου 1993, οι διαδικασίες εισαγωγής στην Ελλάδα προϊόντων που προέρχονται από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περιοριστεί στις ελάχιστες διατυπώσεις που έχουν θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Εξάλλου, οι διαδικασίες για την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν απλοποιηθεί (απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 6340/E3-8540/1992).

Σχετικά με τις απαιτούμενες διατυπώσεις, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες από τις ακόλουθες διευθύνσεις :

Υπουργείο οικονομικών – Διεύθυνση τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης: www.gsis.gov.gr
Υπουργείο οικονομικών – Γενική διεύθυνση τελωνείων και έμμεσων φόρων: www.douane.gouv.fr

 ΦΠΑ

Η νομοθεσία για το ΦΠΑ είναι παρόμοια με εκείνη των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

 

Οι εκδηλώσεις μας

< February 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

© 2017 CCI FRANCE GRÈCE