Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Η Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στηρίζοντας το θεσμό της διαμεσολάβησης και με σκοπό την προώθησή του, έχει συστήσει αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από νομικούς ή/και διαμεσολαβητές-μέλη του Επιμελητηρίου.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ιωάννης Βασαρδάνης, Ιωάννης Βασαρδάνης & Συνεργάτες


2. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δρυλλεράκης & Συνεργάτες


3. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Καραγκούνης & Συνεργάτες


4. Γεωργία Κούβελα-Piquet, Κούβελα-Piquet & Συνεργάτες


5. Αφροδίτη Μπλέτα, Μπλέτα & Κωστάκης


6. Πόλυ Τσιτσώνη-Vivien, Τσιτσώνη & Συνεργάτες


7. Θεόδωρος Φορτσάκης, Φορτσάκης-Διακόπουλος-Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες


8. Αγγελική Χριστοφορίδου, Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες

Τι είναι, όμως η Διαμεσολάβηση; Γιατί να καταφύγει μια εταιρεία στη διαμεσολάβηση προκειμένου να λύσει εταιρικές διαφορές;

Ενημερωθείτε για τον θεσμό μέσα από την παρουσίαση της δικηγόρου και διαμεσολαβήτριας Πόλυ Τσιτσώνη-Vivien, μέλους της αρμόδιας Επιτροπής του Επιμελητηρίου.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin