Διοικητικό Συμβούλιο

Laurent THUILLIER-Πρόεδρος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Χριστόφορος Χατζόπουλος-Αντιπρόεδρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Μαρία Βοζίκη-Αντιπρόεδρος ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Μ.& Ι. VOSIKI
Πολύχρονος Παπαδημητρίου- Αντιπρόεδρος Σύμβουλος
Ιωάννης Βασαρδάνης-Γενικός Γραμματέας ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μαρία-Χριστίνα Χατζηνικολάου-Ταμίας REGIONAL DIGITAL MARKETING & HIGH VALUE CUSTOMERS MANAGER EAST MEDITERRANEAN ESTABLISHMENT AIR FRANCE
Όλγα Μπορνόζη-Μέλος MANAGING DIRECTOR CAPITAL LINK
Bruno CHASSERIEAU-Μέλος ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ASSURELAS COURTAGE D'ASSURANCE
Yannick JAUSSAUD- Μέλος BUSINESS MANAGER SUEZ HELLAS BRANCH
Κωνσταντίνος Καραγκούνης-Μέλος ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Gisèle URQUIA-Μέλος Chief Executive Officer ALD Automotive Greece
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin