Διοικητικό Συμβούλιο

Laurent Thullier Πρόεδρος
Christophe Hadzopoulos Αντι-πρόεδρος
Maria Vosiki Αντι-πρόεδρος
Polychronos Papadimitriou Αντι-πρόεδρος
Patrick Franchinard Ταμίας
Constantin Karagounis Γενικός Γραμματέας
Ioannis Vassardanis Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας
Didier Cochet Αναπληρωτής Ταμίας
Olga Bornozi Μέλος
Maria-Christina Chatzinikolaou Μέλος
Marc Essig Μέλος
Bruno Chasserieau Μέλος
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin