Διοικητικό Συμβούλιο

Laurent Thullier-Πρόεδρος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Christophe Hadzopoulos-Αντι-πρόεδρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Maria Vosiki-Αντι-πρόεδρος ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Μ.& Ι. VOSIKI
Polychronos Papadimitriou-Αντι-πρόεδρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Maria-Christina Chatzinikolaou-Ταμίας REGIONAL DIGITAL MARKETING & HIGH VALUE CUSTOMERS MANAGER EAST MEDITERRANEAN ESTABLISHMENT AIR FRANCE
Ioannis Vassardanis-Γενικός Γραμματέας ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΑΣΣΑΡΔΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Didier Cochet-Αναπληρωτής Ταμίας COUNTRY CHAIR SANOFI GENZYME GREECE & CYPRUS GENERAL MANAGER SANOFI GENZYME
Constantin Karagounis-Μέλος ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Olga Bornozi-Μέλος MANAGING DIRECTOR CAPITAL LINK
Bruno Chasserieau-Μέλος ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ASSURELAS COURTAGE D'ASSURANCE
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin