Παραχώρηση χώρου και φιλοξενία

Η παραχώρηση χώρου και φιλοξενία αποτελεί μια υπηρεσία του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε γαλλικές επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον εγκατάστασης στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους μια προσωρινή έδρα. 

 

Πληροφορίες:
Τηλ: (+30) 210 36 25 545 / 516
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ccifhel(@)ccifhel.org.gr

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.