Ρόλος και στρατηγικός άξονας

Το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1885 και είναι ένα δίκτυο γαλλικών και ελληνικών εταιρειών και επιχειρηματιών, το οποίο δραστηριοποιείται εδώ και 135 χρόνια, με αποστολή γενικού ενδιαφέροντος η οποία επεκτείνεται στα εξής χαρακτηριστικά, να:

  • Αποτελεί ένα όργανο εκπροσώπησης των επιχειρηματικών συμφερόντων των δύο χωρών
  • Συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της Γαλλίας και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών.
  • Προσφέρει σημαντική στήριξη στις γαλλικές και ελληνικές εταιρείες για την επέκτασή τους στην Ελλάδα ή στη Γαλλία.
  • Προωθεί την ανάπτυξη των συναλλαγών και των εμπορικών ροών, μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας προκειμένου να επιταχυνθεί αντίστοιχα κι η ανάπτυξη των εταιρειών των δύο χωρών. Για να επιτευχθεί αυτό, το CCIFG, έχει τους εξής πέντε στόχους:
  1. Την ενθάρρυνση της γαλλο-ελληνικής οικονομικής κοινότητας
  2. Τη στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους εγκατάστασης στην Ελλάδα ή/και στη Γαλλία
  3. Τη βελτίωση της προβολής τους καθώς και την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών
  4. Να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του στους δημόσιους οργανισμούς των δύο χωρών
  5. Να είναι ο εκπρόσωπος της επιχειρηματικής ελληνο-γαλλικής κοινότητας

Το CCIFG, είναι μια πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη, ιδιωτική Ένωση, σύμφωνη με το ελληνικό δίκαιο και αριθμεί περί τα 350 μέλη, εκ των οποίων τα 2/3 είναι ελληνικές εταιρείες και το 1/3 γαλλικές εταιρείες, προερχόμενα από σημαντικούς για την ελληνική οικονομία τομείς. Η σχέση αυτή, είναι που εγγυάται τη δυναμικότητα και την αξία του.

Το CCIFG είναι μέλος του δικτύου της Ένωσης των Γαλλικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Εξωτερικού (CCI France International), ενός διεθνούς δικτύου που έχει ως μέλη 124 Εμπορικά Επιμελητήρια της Γαλλίας σε πάνω από 93 χώρες. Το CCIFG διατηρεί, επίσης, στενές σχέσεις και με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Γαλλίας, με τα οποία πραγματοποιεί κοινές δραστηριότητες.

Το CCIFG από τον Μάρτιο του 2017, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος, της Promosalons στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τον παγκόσμιο δίκτυο γαλλικών εμπορικών εκθέσεων.

To CCIFG διαθέτει ένα δυναμικό και ικανό προσωπικό που δεν φείδεται προσπαθειών στη βοήθεια των μελών του και των πελατών του για την κατάκτηση μιας αγοράς.

Το CCIFG, έχει στενή συνεργασία με τον Οικονομικό και Εμπορικό Σύμβουλο της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (Service économique), καθώς και με τους Συμβούλους Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας / CCEF ( παράρτημα Ελλάδος), έτσι ώστε να ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες των επενδυτών και εξαγωγέων, Γάλλων και Ελλήνων αντίστοιχα.

Το CCIFG είναι πρωτοπόρο στη συνεργασία με τις μορφωτικές υπηρεσίες. Συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Μορφωτικής Συνεργασίας και Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας (SCAC) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού στην Ελλάδα , και ειδικότερα των επιχειρήσεων μελών του CCIFG.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.