Επιτροπές

Οι Επιτροπές του Επιμελητηρίου

Δημιουργήθηκαν για να επιτρέψει στα μέλη να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στα ακόλουθα θέματα: Κάθε επιτροπή διοργανώνει συνεδριάσεις ανοιχτές στα μέλη του CCIFG 4 έως 5 φορές το χρόνο και συζητά σημαντικά θέματα στις γαλλο-ελληνικές υποθέσεις, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να βρουν λύσεις προσαρμοσμένες στα προβλήματά τους, μοιράζοντας εμπειρίες.

Η επιχειρηματική εμπειρία σας είναι πολύτιμη.

Επικοικωνία
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin