Επιτροπές

Οι Επιτροπές του Επιμελητηρίου

Οι Επιτροπές του Επιμελητηρίου δημιουργήθηκαν για να επιτρέψουν στα μέλη να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους στα ακόλουθα θέματα. Κάθε επιτροπή διοργανώνει συνεδριάσεις ανοιχτές στα μέλη του CCIFG, 4 έως 5 φορές το χρόνο και συζητά σημαντικά θέματα γαλλο-ελληνικών υποθέσεων, ώστε οι επαγγελματίες να μπορούν να βρουν λύσεις προσαρμοσμένες στα προβλήματά και τις ανάγκες τους, ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες τους.

Η επιχειρηματική εμπειρία σας είναι πολύτιμη.

Επικοικωνία
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin