Υπηρεσία στήριξης επιχειρήσεων

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, είτε έχετε έδρα στη Γαλλία και αναζητάτε δυνατότητες εξαγωγής προς την Ελλάδα, είτε δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα και αναζητάτε επαφές στη Γαλλία και/ή στην Ελλάδα.

Σας στηρίζουμε καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου σας με την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, με άξονα την επιτυχία της εγκατάστασής σας στην Ελλάδα

Το Επιμελητήριο εφαρμόζει πολιτική διαφάνειας και δημοσιεύει το κόστος των υπηρεσιών του προκειμένου να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες του.

 • Βάσεις δεδομένων και προνομιακές επαφές

 Ελληνικές επιχειρήσεις :

Η βάση δεδομένων των ελληνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει εμπορικής φύσεως πληροφορίες για τις περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς σας πληροφορεί σύμφωνα με διαφοροποιημένα κριτήρια (κύκλος εργασιών, ειδικότητα, κλπ.) και σας επιτρέπει:

 1.  Να ορίσετε την πελατεία – στόχο σας και τους προμηθευτές σας
 2.  Να αναπτύξετε δράσεις τύπου direct marketing
 3.  Να γνωρίσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό

Διατίθεται σε έντυπη μορφή.
Τιμή: 30,00 € / λίστα ανά τομέα + ΦΠΑ

 • Η Επετηρίδα των μελών του Επιμελητηρίου:

Ο κατάλογος των μελών του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου αποτελεί αναμφισβήτητα το κλειδί της εμπορικής σας επιτυχίας στην Ελλάδα.

Πάνω από 450 γαλλικές και ελληνικές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου είναι καταχωρημένες στον κατάλογο αυτό, ενώ αντιπροσωπεύονται όλοι οι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας.

Διατίθεται ο κατάλογος μας και σε μορφή ετικετών για τις ταχυδρομικές σας αποστολές.

Σας συνιστούμε την Επετηρίδα μας, η οποία αποτελεί μια απαραίτητη συμπληρωματική πηγή πληροφόρησης.

 • Συνδρομή στην ίδρυση επιχειρήσεων

Προσωρινή συνδρομή για την ίδρυση επιχειρήσεων : 600€ / Μήνα

Έρευνα αγοράς :

Το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει, κατόπιν αίτησης, έρευνες αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς εντός δυο έως τεσσάρων μηνών, ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητας της ζητούμενης έρευνας.

 • Δελτίο ταυτότητας :

Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το προφίλ των πελατών σας και να τους γνωρίσετε καλύτερα, με σκοπό τη διευκόλυνση των επαγγελματικών σας σχέσεων μαζί τους.

Περιγραφή :

Το δελτίο ταυτότητας περιλαμβάνει:

 1.  επωνυμία
 2.  διεύθυνση και τηλέφωνα της επιχείρησης
 3.  ημερομηνία ίδρυσης και αρ. καταχώρησης στο εμπορικό μητρώο
 4.  δραστηριότητες
 5.  μέλη του διοικητικού συμβουλίου
 6.  προσωπικό
 7.  εταιρικό κεφάλαιο
 8.  κύκλο εργασιών
 9.  συνεργαζόμενες τράπεζες
 10.  οικονομικά μέσα
 11.  φήμη
 12.  δεσμεύσεις

Τιμή: 350,00€
Απαιτούμενος χρόνος: από 10 έως 15 μέρες

 • Είσπραξη απαιτήσεων / διαφορές :

Πρόκειται για υπηρεσία που προσφέρεται στις γαλλικές επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίσουν δυσκολίες είσπραξης απαιτήσεων.

Περιγραφή:

 1.  Επαφή με την ελληνική επιχείρηση
 2.  Υπενθυμίσεις
 3.  Έκθεση αναφοράς

Έξοδα κατάρτισης φακέλου 500,00 €

 • Πρακτική, νομική και φορολογική υποστήριξη:

Βασική αρχή :

Υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικαστικών ενεργειών και διαβημάτων των γαλλικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.

Περιγραφή :

Συνοδεία από διερμηνέα της αποστολής έρευνας αγοράς.

Τιμή ανά ημέρα: 450,00 €
Τιμή ανά ώρα: 110,00 €

 •  Διερμηνεία: τιμή 450,00 € ανά ημέρα
 •  Μετάφραση: τιμή 30,00 € ανά σελίδα 
 •  Γραμματειακή υποστήριξη: τιμή 50,00 € ανά ώρα

Το Επιμελητήριο μπορεί να σας προτείνει επαφές με δικηγόρους εξειδικευμένους στο Διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

 • Ανάκτηση του ΦΠΑ :

Το Επιμελητήριο μπορεί να σας προσφέρει την υπηρεσία αυτή, πάντα σε συνεργασία με εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή γραφεία.

 • Πρακτικές διευκολύνσεις :

Υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικαστικών ενεργειών και διαβημάτων των γαλλικών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.

 1.  Συνοδεία από διερμηνέα
 2.  Μετάφραση
 3.  Γραμματειακή υποστήριξη

Τα μέλη του CCIFG απολαμβάνουν έκπτωσης 10% σε όλες τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου.

 

Πληροφορίες Xavier Hallauer :
Τηλ: (+30) 210 36 25 545 / 516
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ccifhel@ccifhel.org.gr 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sae@ccifhel.org.gr 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.