Συνεργαζόμενοι φορείς

Μία από τις βασικές αποστολές του Ελληνογαλλικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου είναι να εγκαθιδρύσει και να αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων με τις αρχές και τα ιδρύματα της Γαλλίας και της Ελλάδας ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του και να προωθήσει τις δραστηριότητές της ελληνο-γαλλικής κοινότητας.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.