Συνεργαζόμενοι φορείς

Μία από τις βασικές αποστολές του Ελληνογαλλικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου είναι να εγκαθιδρύσει και να αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων με τις αρχές και τα ιδρύματα της Γαλλίας και της Ελλάδας ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του και να προωθήσει τις δραστηριότητές της ελληνο-γαλλικής κοινότητας.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin