Προνόμια Μεγάλων Συνδρομητών

Συνδρομή 3.000 €

  • Ιστότοπος (6.500 επισκέπτες)

Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σας σε όλες τις σελίδες με όλους τους «Μεγάλους Συνδρομητές», με σύνδεσμο που θα παραπέμπει στο site σας και διαφημιστικό banner στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, διάρκειας 1 μήνα.

  • Επετηρίδα:

Προβολή του ονόματος της εταιρείας σας στην ετήσια επετηρίδα του Επιμελητηρίου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το λογότυπό σας στην κατηγορία «Μέλη Χορηγοί».

  • Συμμετοχή σε γεύμα ή δείπνο με επιφανής προσωπικότητα της πολιτικής ζωής της Ελλάδας ή/και της Γαλλίας.
  • Mass Mailing

Αποστολή διαφημιστικού/ενημερωτικού υλικού της εταιρείας σας προς τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, 4 αποστολές ανά έτος, - 900 παραλήπτες – σε ελληνικές και γαλλικές εταιρείες.

Συνδρομή 1.500 €

  • Ιστότοπος (6.500 επισκέπτες)

Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σας σε όλες τις σελίδες με όλους τους «Μεγάλους Συνδρομητές», με σύνδεσμο που θα παραπέμπει στο site σας.

  • Επετηρίδα:

Προβολή του ονόματος της εταιρείας σας στην ετήσια επετηρίδα του Επιμελητηρίου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το λογότυπό σας στην κατηγορία «Μέλη Χορηγοί».

  • Συμμετοχή σε γεύμα ή δείπνο με επιφανής προσωπικότητα της πολιτικής ζωής της Ελλάδας ή/και της Γαλλίας.
  • Mass Mailing

Αποστολή διαφημιστικού/ενημερωτικού υλικού της εταιρείας σας προς τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, 2 αποστολές ανά έτος, - 900 παραλήπτες – σε ελληνικές και γαλλικές εταιρείες.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2021!

Ακαλήψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2021!

Ακαλήψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.