Προνόμια Μεγάλων Συνδρομητών

Συνδρομή 3.000 €

 • Ιστότοπος (6.500 επισκέπτες)

- Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σας σε όλες τις σελίδες με όλους τους «Μεγάλους Συνδρομητές», με σύνδεσμο που θα παραπέμπει στο site σας και

- Διαφημιστικό banner στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, διάρκειας ενός μήνα.

 • Επετηρίδα

Προβολή του ονόματος της εταιρείας σας στην ετήσια επετηρίδα του Επιμελητηρίου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το λογότυπό σας στην κατηγορία «Μεγάλοι Συνδρομητές».

 • Συμμετοχή σε γεύμα ή δείπνο με επιφανής προσωπικότητα της πολιτικής και οικονομικής ζωής της Ελλάδας ή/και της Γαλλίας.
 • Emailing

Αποστολή διαφημιστικού/ενημερωτικού υλικού της εταιρείας σας προς τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, 4 αποστολές ανά έτος, - 900 παραλήπτες – σε ελληνικές και γαλλικές εταιρείες.

 • Newsletter

Συνέντευξη ή άρθρο στο Newsletter του Επιμελητηρίου.

 • Social media

Προώθηση των νέων/ καινοτομιών της εταιρείας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου (LinkedIn, Instagram, Twitter) – μία δημοσίευση ανά 2 μήνες.

Συνδρομή 1.500 €

 • Ιστότοπος (6.500 επισκέπτες)

Προβολή του λογοτύπου της εταιρείας σας σε όλες τις σελίδες με όλους τους «Μεγάλους Συνδρομητές», με σύνδεσμο που θα παραπέμπει στο site σας.

 • Επετηρίδα

Προβολή του ονόματος της εταιρείας σας στην ετήσια επετηρίδα του Επιμελητηρίου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το λογοτύπου της εταιρείας στην κατηγορία «Μεγάλοι Συνδρομητές»  

 • Συμμετοχή σε γεύμα ή δείπνο με επιφανής προσωπικότητα της πολιτικής και οικονομικής ζωής της Ελλάδας ή/και της Γαλλίας.
 • Emailing

Αποστολή διαφημιστικού/ενημερωτικού υλικού της εταιρείας σας προς τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, 2 αποστολές ανά έτος, - 900 παραλήπτες – σε ελληνικές και γαλλικές εταιρείες.

 • Social media

Προώθηση των νέων/ καινοτομιών της εταιρείας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου (LinkedIn, Instagram, Twitter) – μία δημοσίευση ανά 4 μήνες.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.