Το Προσωπικό

Κατερίνα Μανάλη Διευθύντρια
+30 69 36 18 76 10 c.manali@ccifhel.org.gr cmanali@promosalons.com
'Ελενα Σαμαροπούλου Λογιστήριο, Διαχείριση μελών
+30 69 46 96 80 60 h.samaropoulou@ccifhel.org.gr
Φωτεινή Καλλιγιάννη Υποστήριξη Επιχειρήσεων
+30 69 46 25 68 11 sae@ccifhel.org.gr
Στεφανία Χαλιούλια Εκδηλώσεις - Επικοινωνία Promosalons Grèce
secretariat1@ccifhel.org.gr greece@promosalons.com
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2021!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2021!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.