Το Προσωπικό

Κατερίνα Μανάλη Διευθύντρια
+30 69 36 18 76 10 c.manali@ccifhel.org.gr cmanali@promosalons.com
'Ελενα Σαμαροπούλου Λογιστήριο, Διαχείριση μελών
h.samaropoulou@ccifhel.org.gr
[Translate to Grec:]
Louise Maes Υποστήριξη Επιχειρήσεων
sae@ccifhel.org.gr
Στεφανία Χαλιούλια Εκδηλώσεις - Επικοινωνία - Εκθέσεις
secretariat1@ccifhel.org.gr
Ιωάννα Σιέττου Υπεύθυνη έργου/εκδηλώσεις
secretariat2@ccifhel.org.gr
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2022!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2022!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.