Το Προσωπικό

Κατερίνα Μανάλη Διευθύντρια
+30 69 36 18 76 10 c.manali@ccifhel.org.gr cmanali@promosalons.com
'Ελενα Σαμαροπούλου Λογιστήριο, Διαχείριση μελών & Διαφήμιση
h.samaropoulou@ccifhel.org.gr
Στέλλα Κουρή Υπεύθυνη Επικοινωνίας Promosalons Grèce & Υποστήριξη επιχειρήσεων
greece@promosalons.com secretariat1@ccifhel.org.gr
Φωτεινή Καλλιγιάννη Βοηθός Διεύθυνσης & Υποστήριξη επιχειρήσεων
secretariat2@ccifhel.org.gr
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin