Εμπορικές αποστολές

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ή να ανακαλύψουν ένα συγκεκριμένο εμπορικό ή βιομηχανικό τομέα, προτείνουμε συναντήσεις με επιλεγμένα άτομα (πράκτορες, εισαγωγείς, εξαγωγείς, κλπ.) και οργανώνουμε συναντήσεις με δυνητικούς εταίρους.
 
Η προετοιμασία ατομικής αποστολής απαιτεί περίπου ένα μήνα και καταλήγει στη διοργάνωση συναντήσεων με τους δυνητικούς εταίρους που θα έχει επιλέξει το Επιμελητήριο σύμφωνα με τα κριτήρια της εκάστοτε ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Περιγραφή :

 Επιλογή δυνητικών πελατών ή εταίρων σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει ορίσει η γαλλική επιχείρηση
 Άμεση προσέγγιση των δυνητικών πελατών ή εταίρων
 Αποστολή των στοιχείων της γαλλικής επιχείρησης στους ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα
 Κατάρτιση ενός προγράμματος συναντήσεων με τους υπεύθυνους των επιλεγμένων επιχειρήσεων για να συζητηθούν μαζί τους οι δυνατότητες συνεργασίας
 Υποδοχή στην Ελλάδα, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης και των επαφών
 Παράδοση φακέλου με συνοπτικές πληροφορίες για τις υποψήφιες επιχειρήσεις
 Επισκέψεις στις υποψήφιες επιχειρήσεις
 Διαθεσιμότητα της γραμματειακής μας υποστήριξης (τηλέφωνο, φαξ, κλπ.)
 Στο τέλος της διαμονής: συζήτηση αξιολόγησης

Τιμή :

Στο πλαίσιο ατομικής αποστολής: 420,00 € ανά ημέρα και ανά φάκελο
Στο πλαίσιο ομαδικής αποστολής: 380,00 € ανά ημέρα και ανά φάκελο

 Συνοδεία από διερμηνέα

Τιμή ανά ημέρα: 450,00 €
Τιμή ανά ώρα: 110,00 €

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin