Νομικές Πληροφορίες

Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

6 Ακαδημίας

Τ.Κ 106 71 Αθήνα

Ελλάδα

 

Πρόεδρος : Thuillier Laurent

Διευθύντρια : Μανάλη Κατερίνα

 

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη νομιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών τόπων τρίτων μερών, στους οποίους αναφέρονται οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

© Copyright 2021 Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.