Συμβουλευτική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη του Συμβουλευτική Επιτροπή για την περίοδο ενός έτους.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη των εκπροσώπων του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου .

1. Αντώνης Αττάλας, CALBERSON TRANSPORTS

2. Mathieu Berrurier, GROUPE ESSAYTIER

3. Manuella Hajjar Kαπαγιαννίδη, NEWREST HELLAS

4. Κωνσταντίνος Kατσίγερας, CABINET KATSIGERAS

5. Παναγιώτης Παπανικόλας, GEFYRA S.A

6. Χριστίνα  Σακελλαρίδη, ASSOCIATION PANHELLENIQUE DES EXPORTATEURS

7. Γιώργος Σταύρου, SOFITEL ANTENS AIRPORT

8. Σταύρος Βλάχος, ALSTOM TRANSPORT

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin