Ρόλος και αποστολή

Ρόλος και αποστολή

Η διασύνδεση των επιχειρήσεων μελών μας για τη δημιουργία δεσμών και συνεργειών, με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών.

Όπως όλα τα γαλλικά επιμελητήρια στο εξωτερικό το καθεστώς μη κερδοσκοπικού οργανισμού ελληνικού δικαίου, σκοπός του Ε.Γ.Ε.Β.Ε. είναι να εξυπηρετεί τα μέλη του, που το ίδρυσαν το 1885, καθώς και τους πελάτες του.

Ανάμεσα στα περίπου 500 μέλη του βρίσκονται ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη Γαλλία ή γαλλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε είναι θυγατρικές διεθνών ομίλων με έδρα τη Γαλλία, είτε αποτελούν ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρηματίες και μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το Επιμελητήριο προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα να συναντώνται, να γνωρίζονται, να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες, καθώς και να προβαίνουν σε συναλλαγές στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το  Επιμελητήριο χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του μέσω των συνδρομών των μελών του και μέσω της παροχής υπηρεσιών. Διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο δώδεκα μελών, που αποτελείται από Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες – άνδρες και γυναίκες – και κατέχει αναγνωρισμένη εξέχουσα θέση στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Το 1991, συνειδητοποιώντας την ολοένα μεγαλύτερη σημασία της Βόρειας Ελλάδας και τη στρατηγική της θέση για τη διείσδυση των γαλλικών προϊόντων στις αγορές της Βαλκανικής Χερσονήσου, το Ε.Γ.Ε.Β.Ε. δημιούργησε το παράρτημα της Θεσσαλονίκης.

Το Επιμελητήριο προωθεί και τη συνεργασία με τις πολιτιστικές υπηρεσίες και συνεργάζεται στενά με τη Υπηρεσία Πολιτιστικής Συνεργασίας και Δράσης (SCAC) και το Γαλλικό Ινστιτούτο με σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό των δραστηριοτήτων τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ελληνικού κοινού, ειδικότερα των επιχειρήσεων - μελών του.

Το Επιμελητήριο διατηρεί στενές σχέσεις με τα άλλα 124 γαλλικά εμπορικά επιμελητήρια στο εξωτερικό μέσω του δικτύου της Ένωσης των γαλλικών εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων του Εξωτερικού (CCI FRANCE INTERNATIONAL) που δραστηριοποιείται σε 93 χώρες, καθώς και με τα γαλλικά επιμελητήρια μέσω του δικτύου της Συνδέσμου των Γαλλικών εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων (CCI FRANCE).

Αν και ανεξάρτητο από τους κυβερνητικούς φορείς, το Επιμελητήριο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τις δημόσιες αρχές, τόσο γαλλικές όσο και ελληνικές, και εργάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  για την επίτευξη των κοινών στόχων προώθησης των εμπορικών και κεφαλαιακών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών μας.

Ρόλος του Επιμελητήριο, μέσω των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ενημέρωση, συμβουλή, προσέγγιση και προετοιμασία των ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων – αλλά και άλλων επιχειρήσεων – για την υλοποίηση των στόχων τους.

Αποστολή του είναι να διευκολύνει αποτελεσματικά τις οικονομικές, βιομηχανικές, εμπορικές και τουριστικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin