Συνεντεύξεις

Συνέντευξη με τον κ. Lionel Picard, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Sanofi Ελλάδας και Κύπρου

Κύριε Picard, έχετε διεθνή και πολυδιάστατη εμπειρία στη Sanofi. Όντας στη διεύθυνση της Sanofi Ελλάδας τον τελευταίο χρόνο, πώς αντιλαμβάνεστε τον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα και τη θέση της Sanofi σε αυτόν;

Η Ελλάδα προσφέρει αρκετές επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες προσέλκυσης κεφαλαίων στον κλάδο της Υγείας. Όμως, για να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προς ένα εκσυγχρονισμένο, βιώσιμο και αποδοτικότερο σύστημα υγείας, που θα εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και θα αντανακλά τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου δράσης για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Σε μια αγορά που εξακολουθεί να υφίσταται τον αντίκτυπο μιας πολυετούς οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την ισχυρή επίπτωση της πανδημίας, η Φαρμακευτική Βιομηχανία αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις όπως τη μακρόχρονη επιβολή μηχανισμών αυτόματων επιστροφών (clawbacks, rebates).

Είμαι όμως αισιόδοξος, γιατί υπάρχει ενεργός διάλογος μεταξύ Βιομηχανίας και Πολιτείας για την ανεύρεση στρατηγικών λύσεων. Μερικά θετικά βήματα έχουν ήδη γίνει, όπως η κατάργηση του rebate 25% για την είσοδο νέων φαρμάκων στην αγορά και η ανεξαρτητοποίηση του προϋπολογισμού των εμβολίων. Η Sanofi επιδιώκει και προωθεί την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τόσο σε επίπεδο διαλόγου και συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές Υγείας, όσο και μέσω της εκπροσώπησής της στη διοίκηση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Pharma Innovation Forum (PhRMA).

Λειτουργώντας πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς και διαθέτοντας ένα από τα πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια στον φαρμακευτικό κλάδο, η Sanofi έχει εδραιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης των Ελλήνων Επαγγελματιών Υγείας εδώ και 40 χρόνια. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν, ότι σήμερα η Sanofi συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων φαρμακευτικών επιχειρήσεων της χώρας.

 

Τι σημαίνει η έννοια «Καινοτομία» για τη Sanofi;

Καταρχάς σημαίνει νέους τρόπους για να ικανοποιήσουμε σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Ως κορυφαία βιοφαρμακευτική εταιρεία, διαθέτουμε την επιστημονική αριστεία και τις προηγμένες πλατφόρμες που απαιτούνται για την ανακάλυψη νέων, πρωτοποριακών θεραπευτικών λύσεων, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και εξειδίκευσης. Γι’ αυτό σήμερα στρεφόμαστε στα  θεραπευτικά πεδία όπου τα κενά αυτά είναι πιο έντονα, όπως η Ογκολογία, η Ατοπική Δερματίτιδα, οι σπάνιες παθήσεις του Αίματος, η Ανοσολογία, η Νευρολογία και φυσικά, τα Εμβόλια.

H καινοτομία όμως για εμάς δεν περιορίζεται στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Είναι ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας, ως νοοτροπία που μας καθιστά πιο αποδοτικούς, αποτελώντας κινητήριο δύναμη της εταιρικής μας ανάπτυξης. Επιδιώκουμε λοιπόν, τη διαρκή καινοτομία στο επίπεδο της εσωτερικής λειτουργίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, αλλά και κατά μήκος της παραγωγικής και εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

 

Ποια είναι η θέση της Sanofi Ελλάδας στο χάρτη της ελληνικής οικονομίας;

Η Sanofi Ελλάδας είναι μία εταιρεία με συνεχή ανάπτυξη, που όπως ήδη ανέφερα, διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών προϊόντων και ισχυρή παρουσία στον τομέα των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων.

Ξεκινώντας από την εκτίμηση των  πωλήσεων, η εταιρεία προηγείται σε όγκο πωλήσεων, με πάνω από  30 εκατομμύρια μονάδες για το 2020, οι οποίες αντιστοιχούν σε κύκλο εργασιών 140 περίπου εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, έχουμε θετική επίδραση στον τομέα της απασχόλησης, καθώς το 2020 υποστηρίξαμε 205 άμεσες θέσεις εργασίας.

Τέλος, υποστηρίζουμε έμπρακτα τις ίσες ευκαιρίες των γυναικών στην απασχόληση, με τις γυναίκες να συγκροτούν το 48% του εργατικού δυναμικού μας.

 

Πώς η καινοτόμος κλινική έρευνα της Sanofi συνεισφέρει στην εθνική οικονομία;

Στον τομέα της έρευνας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρω ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε διπλασιάσει την επένδυσή μας σε κλινικές μελέτες, ενώ μόνο εντός του 2020, βρίσκονταν σε ισχύ 38 κλινικά προγράμματα της Sanofi Ελλάδας, σε περισσότερα από 100 ερευνητικά κέντρα και με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 700 ασθενών. Σε οικονομικά στοιχεία και μαζί με τις θέσεις εργασίας, η δραστηριότητα αυτή μεταφράζεται σε εισροή κεφαλαίων ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αποτελεί προτεραιότητά μας να επεκτείνουμε την κλινική δραστηριότητα στο άμεσο μέλλον ώστε να συμβάλλουμε στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κέντρο αριστείας για τη διενέργεια κλινικών μελετών.

 

Πώς θα περιγράφατε την επίδραση της Sanofi στην ελληνική κοινωνία;

Πολύ θετική. Η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της κουλτούρας της Sanofi και θα συνεχίσει να αποτελεί κατευθυντήρια δύναμη και στο μέλλον. Η σημασία που δίνουμε στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας είναι άλλωστε εμφανής από το ύψος της δαπάνης που προϋπολογίζουμε για δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας:  0,36% του κύκλου εργασιών μας για το 2020. Υπογραμμίζω ότι πρόκειται για δαπάνη που ξεπερνά τον αντίστοιχο μέσο όρο των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Πώς βλέπετε το μέλλον για την Sanofi Ελλάδας;

Αισιόδοξα, άλλωστε ακολουθούμε μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, που εστιάζει στην ενίσχυση του καινοτόμου χαρτοφυλακίου μας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας μας και στην ενδυνάμωση της παρουσίας μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το ισχυρό μας κίνητρο για την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και το  πάθος το οποίο εκφράζεται από τους ανθρώπους μας, θεωρώ ότι εγγυώνται την επιτυχία των επόμενων ενεργειών μας και την εδραίωση της ηγετικής μας θέσης σε πολλά από τα  προϊόντα μας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2021!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2021!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.