Απολογισμός εκδηλώσεων  •  Το Επιμελητήριο

ΔΕΙΠΝΟ-ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 

5 + 4 προκλήσεις για την ελληνική & ευρωπαϊκή οικονομία

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηγάκης, έκανε την τιμή στο Ελληνογαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο να εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία, τη Τρίτη 18 Ιουλίου 2023, μετά το διορισμό του ως Υπουργός Οικονομικών σε ένα δείπνο στο οποίο συμμετείχαν η γαλλική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα καθώς κι επιφανή μέλη της ελληνογαλλικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο Υπουργός αφού υπενθύμισε τους μακροχρόνιους δεσμούς του με τη Γαλλία και τις βαθιές ελληνογαλλικές σχέσεις αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, και στις 4  προκλήσεις για την Ευρώπη :

  1. Τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας παρά το κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον,
  2. Την αναπροσαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων με παράλληλη διατήρηση των αναπτυξιακών πολιτικών,
  3. Την επιτάχυνση της πράσινης ψηφιακής μετάβασης για την προστασία του περιβάλλοντος &
  4. Τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής για την υποστήριξη αυτών των πολιτικών.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Υπουργός εξήρε τα σημαντικά επιτεύγματα της χώρας, τα τελευταία χρόνια, μείωση της ανεργίας,  προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, βελτίωση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Η Ελλάδα όπως ανέφερε ο Υπουργός μπαίνει σε μία νέα οικονομική εποχή, δημιουργίας κι ανάπτυξης.

Πέντε βασικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία όπου ο Υπουργός αναλαμβάνει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή :

  1. Στην αναδιοργάνωση του παραγωγικού μοντέλου για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας, → να παράγουμε αγαθά υψηλής ζήτησης σε κλάδους όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα: ενέργεια, αγροδιατροφικός τομέα, φαρμακοβιομηχανία, ναυτιλία
  2. Στη διεύρυνση της προσφοράς του εργατικού δυναμικού, με τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού συστήματος.
  3. Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένο ορόσημο για μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι ενταγμένες στο Ταμείο Ανάκαμψης.
  4. Στην ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις επενδύσεις, με την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προκειμένου να εισρεύσουν νέα ιδιωτικά κεφάλαια στο τραπεζικό σύστημα.
  5. Στη βελτίωση της εικόνας της χώρας στους ξένους επενδυτές.

Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι, παρά τις κρίσεις του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος, η σημερινή κατάσταση είναι ιστορική για την Ελλάδα, η χώρα  προχωράει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της με όραμα και σταθερότητα. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να καταστήσει την Ελλάδα μια πιο δυναμική, ανταγωνιστική και παραγωγική χώρα στο πυρήνα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης.

Useful links

http://linkedin.com/in/chambre-de-commerce-france-grèce
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.