ΕΡΕΥΝΑ: ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID-19

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο δημιούργησε ερωτηματολόγιο για την μέτρηση του αντίκτυπου της κρίσης του Covid-19 στις γαλλικές, ελληνικές ή άλλες εταιρείες, μέλη του Επιμελητηρίου μας. Θα θέλαμε όμως και τη γνώμη σας για τις προοπτικές ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων επενδύσεων που είχε εξαγγείλει η ελληνική κυβέρνηση καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσετε για την συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου και σας διαβεβαιώνουμε ότι η συμβολή σας είναι πολύτιμη γιατί θα μας επιτρέψει να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πρωτόγνωρης κρίσης που διανύουμε αυτή τη χρονική στιγμή.  Θα επιτρέψει επίσης στο Επιμελητήριο να ενεργήσει και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς τις ελληνικές και γαλλικές αρχές. Τα συνοπτικά αποτελέσματα, αυτής της έρευνας θα προωθηθούν στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών όπως και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά και αντίστοιχα στις Γαλλικές αρχές, προκειμένου να λάβουν γνώση και να απαντήσουν αποτελεσματικά στις επείγουσες ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε το συνημμένo ερωτηματολόγιο μέχρι την Πέμπτη 7 Μαΐου στην διεύθυνση: ccifhel(@)ccifhel.org.gr
 

Documentation

Download Questionnaire_GR.docx  (DOCX • 108 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin